| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV.152.K.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie stwierdzenia naruszenia prawa w uchwale Nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie i Mieście Sianów

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie i Mieście Sianów.

§ 2. Nie stwierdza się nieważności uchwały wymienionej w § 1 z powodu doprowadzenia jej do stanu zgodnego z prawem uchwałą Nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie i Mieście Sianów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Sianowie działając na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.460) w dniu 27 maja 2015 r. podjęła uchwałę Nr VIII/43/2015 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie i Mieście Sianów, która wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 11 czerwca 2015 r.

W dniu 23 czerwca 2015 r. Rada Miejska w Sianowie podjęła uchwałę Nr IX/55/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie i Mieście Sianów, która wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 24 czerwca 2015 r.

Uchwały były przedmiotem badania nadzorczego na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 25 czerwca 2015 r.

Kolegium stwierdziło, że w uchwale Nr VIII/43/2015 z dnia 27 maja 2015 r. Rada Miejska w § 2 pkt 2 ustaliła stawkę za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego na cele, o których mowa w § 1 pkt 1 (prowadzenie robót w pasie drogowym) za każdy dzień zajęcia jezdni powyżej 50 % szerokości w wysokości 15,00 zł. Kolegium stwierdziło, że ww. stawka pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.460) z którego wynika, że kwota ta nie może przekroczyć 10,00 złotych.

Rada Miejska w Sianowie w uchwale Nr IX/55/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie i Mieście Sianów, zmieniła wysokość przedmiotowej stawki na 10,00 zł. Tym samym wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego została doprowadzona do zgodności z prawem.

W tym stanie rzeczy Kolegium stwierdziło, że uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie i Mieście Sianów została podjęta z naruszeniem art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.460).

W związku z doprowadzeniem przedmiotowej uchwały do zgodności z prawem Kolegium postanowiło nie wszczynać postępowania o uznanie kwestionowanego zapisu uchwały za nieważny.

Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

Zastępca Prezesa


mgr Mieczysław Kus

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »