| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/109/2015 Rady Powiatu w Policach

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 1 889 092 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 5 830 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 807 403 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok o kwotę 407 343 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu Powiatu Polickiego na 2015 rok w wysokości 2 746 624 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Policach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach


Cezary Arciszewski


Załącznik do uchwały Nr XIV/109/2015
Rady Powiatu w Policach
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Dochody

Wydatki

zwiększenie

zmniejszenie

zwiększenie

zmniejszenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 837 241

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 837 241

0770

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

1 837 241

750

Administracja publiczna

10 000

75095

Pozostała działalność

10 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

10 000

801

Oświata i wychowanie

43 523

176 986

10 880

80102

Szkoły podstawowe specjalne

15 000

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

15 000

80110

Gimnazja

17 613

23 155

0690

Wpływy z różnych opłat

100

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 000

0970

Wpływy z różnych dochodów

15 513

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

21 655

świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 500

80111

Gimnazja specjalne

20 000

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

20 000

80120

Licea ogólnokształcące

27 436

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7 000

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

18 936

świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 500

80121

Licea ogólnokształcące specjalne

5 000

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

5 000

80130

Szkoły zawodowe

68 732

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

49 200

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

18 032

świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 500

80134

Szkoły zawodowe specjalne

10 000

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 000

80195

Pozostała działalność

25 910

7 663

10 880

0970

Wpływy z różnych dochodów

25 910

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 880

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

7 663

852

Pomoc społeczna

2 560

2 560

226 000

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

2 560

2 560

0970

Wpływy z różnych dochodów

2 560

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2 560

85204

Rodziny zastępcze

226 000

świadczenia na rzecz osób fizycznych

226 000

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2 038

2 038

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

2 038

2 038

0830

Wpływy z usług

2 038

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 486

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

552

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

3 730

5 830

130 780

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

35 000

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

35 000

85410

Internaty i bursy szkolne

84 900

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

15 900

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

69 000

85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

3 730

5 830

10 880

0680

Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

5 830

0830

Wpływy z usług

2 230

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 500

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 880

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

610

92195

Pozostała działalność

610

dotacje na zadania bieżące

610

926

Kultura fizyczna

485 039

169 853

92601

Obiekty sportowe

165 800

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

81 100

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

71 000

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

13 700

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

4 053

dotacje na zadania bieżące

4 053

92695

Pozostała działalność

485 039

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

485 039

dochody

1 889 092

5 830

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

633 437

71 000

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

169 466

91 980

dotacje na zadania bieżące

4 663

świadczenia na rzecz osób fizycznych

4 500

226 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne

13 700

razem

1 889 092

5 830

807 403

407 343

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »