reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII.346.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XV/122/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XV/122/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w części dotyczącej rubryki G załącznika Nr 2 - w zakresie postanowienia o treści "Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała Nr XV/122/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 4 grudnia 2015 r.

Pismem z dnia 8 grudnia 2015 r. (znak: K.0010.567.AS.2015) poinformowano Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pyrzycach o wszczętym postępowaniu nadzorczym w związku z tym, że wątpliwość co do zgodności z prawem wymienionej uchwale budzi zawarte w części G wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały postanowienie o treści "Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą.", które wykracza poza kompetencję organu stanowiącego do ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości wynikające z przepisów art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.).

Termin badania uchwały wyznaczono na dzień 16 grudnia 2015 r. W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby ma prawo uczestniczyć upoważniony przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień.

W posiedzeniu Kolegium Izby w wyznaczonym dniu nie uczestniczył przedstawiciel Gminy.

Kolegium zważyło co następuje:

Uchwała Nr XV/122/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego - w zakresie postanowienia o treści "Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.", zawartego w załączniku (rubryka G), jest niezgodna z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.). Zakwestionowane postanowienie wykracza poza kompetencje organu stanowiącego do ustalenia wzorów formularzy.

W tym stanie rzeczy Kolegium stwierdziło nieważność wymienionej w sentencji uchwały Nr XV/122/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego - w zakresie tam wskazanym.

Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama