reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/102/16 Rady Miejskiej w Resku

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjalnej, dla których Gmina Resko jest organem prowadzącym

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1045, 1515 i 1890) w związku z art. 20e ust.3 i 4 oraz art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2014r.; poz. 7; z 2015r. poz. 357, 1045, 1418 i 2156; z 2016r. poz.35 i 64)

Rada Miejska w Resku uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady i kryteria rekrutacji dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Resko.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka,

2) szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazjum, dla których Gmina Resko jest organem prowadzącym.

§ 3. 1. Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych szkół przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:

lp.

kryterium

wartość kryterium

w punktach

1

dziecko realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Resko

10

2

w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka

8

3

miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły

7

2. W celu wykazania spełniania kryteriów, o których mowa w § 3 ust. 1 rodzice ucznia zobowiązani są do złożenia stosownego oświadczenia.

§ 4. 1. Kandydatów do klas pierwszych szkoły gimnazjalnej zamieszkałych poza obwodem tej szkoły przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:

lp.

kryterium

wartość kryterium

w punktach

1

kandydat do gimnazjum jest absolwentem szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Resko

10

2

w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata

8

3

miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły

7

2. W celu wykazania spełniania kryteriów, o których mowa w § 4 ust.1, rodzice ucznia zobowiązani są do złożenia stosownego oświadczenia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Renata Kulik


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/102/16 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 lutego 2016r.

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjalnej, dla których Gmina Resko jest organem prowadzącym

Z dniem 18 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która wprowadziła jednolite zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół różnego typu. Nowelizacja nazywana także "ustawą rekrutacyjną" nakłada na organ stanowiący obowiązek ustalenia tzw. dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, które znajdą swoje zastosowanie w procesie rekrutacji wówczas, gdy pozostaną wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów określonych w ustawie. Projekt uchwały reguluje kwestie związane z rekrutacją do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnej w przypadku przyjęć na wolne miejsca dzieci spoza obwodu tych szkół.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o.

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o. – spółka zależna Kancelarii Prawnej Skarbiec R. Nogacki Sp.K. specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego skierowanych głównie do średnich i dużych firm.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama