reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/184/2016 Rady Miejskiej Dębna

z dnia 1 lipca 2016 r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, iż właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są uiszczać bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry do 15 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata.

§ 2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca opłatę w zmienionej wysokości należy uiścić w kolejnym terminie płatności opłaty.

§ 3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się przelewem na indywidualny rachunek bankowy właściciela nieruchomości lub w kasie Urzędu Miejskiego w Dębnie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXX/246/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Dębno.

§ 6. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Jan Chrobak


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lutego 2015 roku nowelizacji (Dz. U. 2015 poz. 87) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016, poz 250) należy dokonać zmiany uchwały podjętej na podstawie art. 6l niniejszej ustawy tj. uchwały dotyczącej ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niniejsza zmiana uchwały dostosowuje uchwałę do znowelizowanych przepisów ustawy w zakresie wskazania czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry. Zgodnie z zapisami uchwały opłatę uiszcza się z góry do 15 dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Papliński

Analityk ds. projektów konsultingowych w PKF Consult

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama