| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 49/2016 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego

z dnia 18 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr XVII/82/16 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2016, Zarząd Powiatu Pyrzyckiego uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na rok 2016 o kwotę 56.559,05 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 56.559,05 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na rok 2016 o kwotę 56.559,05 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 56.559,05 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu


Stanisław Stępień


Wicestarosta


Bartłomiej Królikowski


Członkowie Zarządu:


Miłosz Łuszczyk
Jarosław Ileczko
Wiktor Tołoczko


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 49/2016
Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 18 lipca 2016 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO NA ROK 2016

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych ustawami

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

755

Wymiar sprawiedliwości

0,00

46 559,05

75515

Nieodpłatna pomoc prawna

0,00

46 559,05

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

0,00

46 559,05

700

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

10 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,00

10 000,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

0,00

10 000,00

RAZEM:

0,00

56 559,05


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 49/2016
Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 18 lipca 2016 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO NA ROK 2016

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych ustawami

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

755

Wymiar sprawiedliwości

0,00

46 559,05

75515

Nieodpłatna pomoc prawna

0,00

46 559,05

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

9 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

3 359,05

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

96 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

0,00

10 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0,00

10 000,00

4170

Wynagordzenia bezosobowe

0,00

10 000,00

RAZEM:

0,00

56 559,05

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Woźniak

Adwokat - ekspert w dziedzinie prawa rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »