reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego; Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 8 września 2011r.

do porozumienia zawartego dnia 10 czerwca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Dyrektorem Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu

zawarty dnia 8 września 2011 r., pomiędzy:

Wojewodą Wielkopolskim Panem Piotrem Florkiem
zwanym dalej Wojewodą

a

Panią Marią Stachowską Dyrektorem Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego
w Poznaniu zwaną dalej Dyrektorem Centrum.

§ 1. W porozumieniu zawartym 10 czerwca 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust. 1. otrzymuje brzmienie:

"1. Działając na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) oraz art. 111 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654) i ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008r. Nr 136, poz. 857, z późń. zm.) Wojewoda powierza Dyrektorowi Centrum prowadzenie w jego imieniu następujących zadań:

1) prowadzenie na podstawie art. 111 ust. 1 z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654), kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą działających na terenie województwa wielkopolskiego w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie ;

2) prowadzenie kontroli ośrodków prowadzących turnusy rehabilitacyjne oraz organizatorów turnusów rehabilitacyjnych działających na terenie województwa wielkopolskiego, o których mowa w § 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 230, poz. 1694);

3) opracowanie, przygotowanie wymaganych dokumentów na egzamin państwowy w zakresie specjalizacji pracowników ochrony zdrowia rozpoczętych w trybie określonym Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 lutego 1983r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej (Dz.Urz. MZiOS Nr 3 z dnia 25 marca 1983r.), zwanego dalej "starym trybem";

4) uruchamianie miejsc szkoleniowych i ogłaszanie ich na stronie internetowej, przyjmowanie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji oraz przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego, w tym konkursowego na rozpoczęcie specjalizacji, wystawianie osobom zakwalifikowanym skierowań na szkolenie specjalizacyjne, przyznawanie dodatkowych miejsc szkoleniowych w ciągu 2 miesięcy od dnia zakończenia danego postępowania kwalifikacyjnego, prowadzenie monitoringu specjalizujących się osób i przekazywanie danych do krajowego rejestru w tym dodatkowe przedłużenia szkolenia specjalizacyjnego, przyjmowanie wniosków oraz dokumentów na egzamin państwowy i archiwizowanie ich po zdanym egzaminie, uczestniczenie w kontroli realizacji szkolenia specjalizacyjnego jako członek zespołu;

5) sprawowanie nadzoru nad odbywaniem stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów oraz w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i warunków wymienionych w art. 15 ust 5 pkt. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008r. Nr 136, poz. 857, z późń. zm.);

6) wyznaczanie przedstawiciela wojewody do prac w zespole kontrolnym powoływanym przez dyrektora CMKP zgodnie z art. 19i ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty".

2. § 1 ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

"3) podpisywanie dokumentów na Państwowy Egzamin Specjalizacyjny pracowników ochrony zdrowia, określonych wymogami specjalizacji "starego trybu";".

3. w § 1 ust. 2 dodaje się punkty 4 i 5 w brzmieniu:

"4) podpisywanie dokumentów związanych z prowadzeniem zadań określonych w § 1 ust.1. pkt. 4;

5) podpisywanie upoważnień do wykonania czynności związanych z nadzorem nad odbywaniem stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów oraz w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i warunków określonych w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty i aktach wykonawczych".

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia z dnia 10 czerwca 2011r. pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks nr 1 sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wojewoda a trzy egzemplarze Dyrektor Centrum.

Wojewoda Wielkopolski


Piotr Florek

Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego


Maria Stachowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olesiński & Wspólnicy

Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna polska firma doradcza, działająca od 2005 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama