reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/88/2011 Rady Gminy Ryczywół

z dnia 16 listopada 2011r.

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002r Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr153, poz. 1271,
Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,
Nr 214,poz.1806 z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011r., Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz.679, Nr 134, poz.777 oraz Nr 217, poz. 1281) oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008r. Nr116, poz.730, Nr 237, poz.1655, z 2009 roku Dz. U. Nr 56, poz. 458, z 2010 roku Dz. U. Nr 96 poz. 620, Nr 226, poz. 1475) Rada Gminy w Ryczywole uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej "zwolnieniem".

§ 2. 1. Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika, którego wzór określa załącznik do uchwały.

2. Początek okresu zwolnienia nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień miesiąca następującego po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1.

3. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć zwolnienie ( w szczególności numer działki wg ewidencji gruntów, powierzchnię i klasy) oraz określić zamierzony okres zwolnienia ( 1-3 lata).

§ 3. 1. Warunki zwolnienia są następujące:

1) zaprzestanie uprawy roślin;

2) nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe;

3) nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe;

4) utrzymywanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.

2. Warunki określone w ust. 1 muszą być spełnione łącznie.

§ 4. 1. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Wójta.

2. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrzeżonych warunków organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie w całości lub w części decyzji, o której mowa w pkt. 1.

3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Urzędu Gminy w Ryczywole w terminie 14 dni o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 roku.


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym w art. 12 ust. 1 pkt 7 zwalnia od podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że zwolnienie to może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha - na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów. Jednocześnie upoważnia ona radę gminy do określenia, w drodze uchwały, trybu i szczegółowych warunków zwolnienia. W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Załącznik do Uchwały Nr XII/88/2011
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 16 listopada 2011 r.
Zalacznik1.docx

Wzór wniosku

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama