reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/123/2012 Rady Gminy Budzyń

z dnia 26 marca 2012r.

zmieniająca Uchwałę Nr XIX/158/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Budzyniu

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r . Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, ze zmianami) Rada Gminy Budzyń uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/158/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Budzyniu wprowadza się następującą zmianę:

§ 4 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

"3. Jednostka zajmuje się także realizacją niżej wymienionych zadań, a określonych w odrębnych przepisach na podstawie udzielonych upoważnień:

1) wykonuje wszystkie zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych,

2) wykonuje wszystkie zadania określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych,

3) wykonuje wszystkie zadania określone w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

4) wykonuje wszystkie zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

5) wykonuje obsługę organizacyjno-techniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

W związku z Uchwałą Nr XV/87/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu do realizacji zadania pracy z rodziną na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Uchwałą Nr V/18/2011 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Budzyń oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania, zmianie uległ zakres obowiązków powierzonych Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Budzyniu.
Z uwagi na powyższe należało dokonać zmian w uchwale Nr XIX/158/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Budzyniu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama