reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/152/2012 Rady Miejskiej Ostrzeszów

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie: przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 403 ust.2-6 w związku z art. 400 a ust.1 pkt. 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się zasady i tryb przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, zakupionych i zamontowanych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów od momentu wejścia uchwały w życie.

Ogólne warunki ubiegania się o dotację na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

§ 2. 1. O dotację na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii ubiegać się mogą:

1) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych,

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, którzy:

a) zakupili, zamontowali (wybudowali) i eksploatują instalację: grzewczą, ciepłej wody użytkowej lub prądotwórczą wykorzystującą źródła energii odnawialnej (słońce, wodę, ciepło ziemi, itp.). Dotacją objęty jest zakup kondensacyjnych kotłów gazowych i olejowych, kotłów na biomasę, pomp ciepła, kolektorów słonecznych zamontowanych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów.

2. Dotacja celowa na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii udzielana jest właścicielom nieruchomości. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na budowę instalacji, oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dofinansowania jednemu z współwłaścicieli ponoszącemu koszty budowy, zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Wysokość dofinansowania i koszty kwalifikowane

§ 3. 1. Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości 40% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 2 000,00 zł.

2. Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania są wyłącznie koszty zakupu urządzeń, instalacji oraz niezbędnych przyłączy.

3. Nie podlegają dofinansowaniu koszty: transportu, montażu (budowy), projektów (i innych dokumentacji).


Wymagane dokumenty

§ 4. 1. Do wniosku o przyznanie dotacji na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii należy dołączyć:

1) Dokumenty wymagane do rozpoczęcia budowy, tj.:

a) projekt techniczny instalacji (schemat producenta) z aprobatą Instytutu Ochrony Środowiska lub Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska lub deklarację producenta (dystrybutora) o zgodności z polską normą,

b) pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane przepisami prawa),

c) zdjęcie fotograficzne instalacji, urządzenia.

2. Dokumenty finansowe (rachunki, faktury VAT - oryginały i kopie) świadczące o zakupie instalacji. Uwaga: w przypadku, gdy na fakturze kwota wymieniona do zapłaty obejmuje oprócz zakupu instalacji również materiały i (lub) usługi nie podlegające dofinansowaniu, winny one być rozbite na osobnych pozycjach.

3. Oświadczenie współwłaścicieli (wypełniają wyłącznie osoby będące współwłaścicielami nieruchomości) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.

5. Oświadczenie o osiągniętym efekcie ekologicznym.

Tryb ubiegania się o dotacje na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

§ 5. 1. Wzór wniosku o dotacje celową na dofinansowanie instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Pisemny wniosek o dotacje celową na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w pokoju nr 87 (III-piętro) w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów ul. Zamkowa 31, w godzinach urzędowania.

3. Po sprawdzeniu poprawności wniosku wg kryteriów niniejszej uchwały oraz przeprowadzeniu wizji lokalnej na okoliczność zainstalowania instalacji, zostanie podpisana umowa w sprawie przyznania dotacji.

§ 6. 1. Komisję do spraw oceny wniosków i przyznania dotacji powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów.

2. Do zadań Komisji należy:

1. Sprawdzenie poprawności wniosku o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

2. Przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości, na której zamontowana została instalacja.

3. Opiniowanie przyznania dotacji.

4. Przygotowanie umowy w sprawie dofinansowania.

§ 7. 1. Wysokość środków przeznaczonych na udzielenie dotacji będzie każdorazowo określana w uchwale budżetowej.

2. O kolejności przyznawania dotacji celowej decydować będzie data wpływu kompletnego wniosku wraz z załącznikami.

3. Po wyczerpaniu się środków budżetowych przewidzianych w danym roku na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, nierozpatrzone wnioski opiniowane będą w kolejnym roku, pod warunkiem, że w budżecie rocznym przeznaczone zostaną na ten cel środki.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ostrzeszów


mgr Edward SkrzypekZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/152/2012
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/152/2012
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Oświadczenie


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/152/2012
Rady Miejskiej Ostrzeszów
z dnia 27 września 2012 r.

Dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii należy traktować jako formę promowania przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Zgodnie z art. 400 a ust.1 pkt. 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzanie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii. O dopuszczeniu do wydatkowania środków z budżetu gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych przewidują wprost przepisy art. 403 ust 4-6 tej samej ustawy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama