reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/139/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala co następuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Pyzdry określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Podatnicy podatku od środków transportowych są zobowiązani uiszczać podatek bez wezwania, po uprzednim złożeniu deklaracji w kasie Urzędu Miejskiego w Pyzdrach lub na rachunek Gminy i Miasta Pyzdry: Nr rachunku: 53 9681 0002 3300 0101 0016 0880

§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/72/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 28 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 r. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach.


Uzasadnienie

Rada Miejska podejmując uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, stosuje przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawa ta w art. 10 ust. 1 upoważnia radę do określenia stawek podatku od środków transportowych i ustala maksymalną jego stawkę roczną. Jednocześnie w art. 12b ustawa wprowadza stawki minimalne, określone w załącznikach 1 - 3 ustawy. Następnie w przepisach upoważniających, zawartych w art. 20 (dot. stawek maksymalnych) i w art. 12b (dot. stawek minimalnych) określa sposób przeliczenia tych stawek na następny rok podatkowy oraz wskazuje podmiot zobowiązany do ich opublikowania w osobie ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich : 1). dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992), 2). dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WEL 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


Załącznik do Uchwały Nr XVII/139/2012
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 8 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Stawki podatku od środków transportowych

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kajetan Kubicz

Adwokat i Senior Associate Kancelarii LTCA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama