| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/100/2012 Rady Gminy w Połajewie

z dnia 6 listopada 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6k w związku z art. 6i pkt 1 w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy w Połajewie uchwala co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Połajewo powstającymi na zamieszkałych nieruchomościach stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w §2.

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 5 złotych miesięcznie.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 7 złotych miesięcznie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Połajewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Klewenhagen


Uzasadnienie

do uchwały nr XIV/100/2012 Rady Gminy Połajewo z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, rada gminy w drodze uchwały dokona wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami.

W związku z powyższym Rada Gminy w Połajewie wybiera metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami określoną w art. 6j ust. 1 pkt 1 w/w ustawy tj. "od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość" oraz stawki opłaty, która zostanie określona w uchwale Rady Gminy w Połajewie.

Główną zaletą wybranej metody jest jej prostota oraz spełnienie zasady "zanieczyszczający płaci". Opłata będzie pobierana od wszystkich osób wytwarzających odpady komunalne oraz zamieszkujących Gminę Połajewo. Metoda ta wydaje się być najbardziej sprawiedliwa i zrozumiała dla mieszkańców.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Klewenhagen

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »