reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/237/12 Rady Miejskiej w Rychwale

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. ) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005r.Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. Poz. 299), Rada Miejska w Rychwale uchwala, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta i gminy Rychwał działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, powinien spełniać następujące wymagania:

1. W zakresie wyposażenia technicznego, pojazdów oraz bazy transportowej:

a) do opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych powinien posiadać pojazd lub pojazdy asenizacyjne,

b) pojazd lub pojazdy asenizacyjne:

- powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne, świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,

- powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi,

- powinny spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych dla pojazdów asenizacyjnych,

c) baza transportowa powinna zapewnić pojazdom asenizacyjnym zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych.

2. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:

a) zobowiązany jest posiadać odpowiedni punkt zapewniający możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymania ich w należytym stanie sanitarno - higienicznym,

b) zobowiązany jest zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług,

c) zobowiązany jest zapewnić ciągłość świadczonych przez siebie usług w przypadkach unieruchomienia (awaria) własnego sprzętu specjalistycznego

3. Miejscem przekazywania nieczystości ciekłych jest stacja zlewna przy oczyszczalni ścieków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rychwała.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE


Ireneusz Stachurski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Xandia

Doradztwo finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama