reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/222/2013 Rady Miasta i Gminy Buk

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie nadania nazw nowych ulic we wsi Wielka Wieś, gm. Buk w rejonie ulicy Otuskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) Rada Miasta i Gminy Buk uchwala co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się nadać drodze oznaczonej w ewidencji gruntów działkami 389/39 i 390/28 położonej w Wielkiej Wsi w rejonie ulicy Otuskiej, wzdłuż nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne: 390/27, 390/26, 390/25, 390/24, 390/22, 390/23, 389/30, 389/31, 389/35, 389/36, 389/24, 389/40, 390/31, 390/30, nazwę- ul. SŁONECZNIKOWA.

2. Postanawia się nadać drodze oznaczonej w ewidencji gruntów działką 389/24 położonej w Wielkiej Wsi w rejonie ulicy Otuskiej, wzdłuż nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne: 389/36, 389/37, 389/38, 389/25, 379/12 nazwę -ul. KONWALIOWA.

3. Postanawia się nadać drodze oznaczonej w ewidencji gruntów działkami 389/12, 389/13, 389/20, 389/29 i 389/31 położonej w Wielkiej Wsi w rejonie ulicy Otuskiej, wzdłuż nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne: 389/11, 389/14, 389/19, 389/28, 389/27, 389/32, 389/33, 389/34, 389/35, 389/30, 389/21, 390/19, 390/18 i 390/4 nazwę -ul. KROKUSOWA.

4. Postanawia się nadać drodze oznaczonej w ewidencji gruntów działkami 389/22 i 390/22 położonej w Wielkiej Wsi w rejonie ulicy Otuskiej, wzdłuż nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne: 389/25, 389/26, 389/27, 389/28, 389/30, 390/23, 390/24, 390/21, 390/20, 390/19, 389/21, 389/19, 389/14, 389/18, 389/17 i 389/16 nazwę -ul. MAKOWA.

5. Postanawia się nadać drodze oznaczonej w ewidencji gruntów działką 403/18 położonej w Wielkiej Wsi w rejonie ulicy Otuskiej, wzdłuż nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne: 403/20, 403/21, 403/35, 403/36, 403/37, 403/17, 403/39, 403/43, 403/42 i 403/41 nazwę -ul. PROMIENISTA.

6. Postanawia się nadać drodze oznaczonej w ewidencji gruntów działką 403/28 położonej w Wielkiej Wsi w rejonie ulicy Otuskiej, wzdłuż nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne: 403/21, 403/22, 403/25, 403/26, 403/27, 403/30, 403/29, 403/32, 403/33 i 403/35 nazwę -ul. TĘCZOWA.

7. Postanawia się nadać drodze oznaczonej w ewidencji gruntów działką 403/38 położonej w Wielkiej Wsi w rejonie ulicy Otuskiej, wzdłuż nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne: 403/37, 403/34, 403/31, 403/30 i 407/4 nazwę -ul. JASNA.

- 2 -

8. Postanawia się nadać drodze oznaczonej w ewidencji gruntów działką 402 położonej w Wielkiej Wsi w rejonie ulicy Otuskiej, wzdłuż nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne: 403/15, 403/14, 407/4, 408/5, 401/15 i 401/37 nazwę -ul. WŁADYSŁAWA SZUBERTA.

9. Postanawia się nadać drodze oznaczonej w ewidencji gruntów działką 401/30 położonej w Wielkiej Wsi w rejonie ulicy Otuskiej, wzdłuż nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne: 401/37, 401/36, 401/35/, 401/34, 401/33, 401/32, 401/31, 401/27, 401/28, 401/29, 401/25, 401/24, 401/23, 401/22, 401/21, 401/20, 401/19 i 401/18 nazwę -ul. ks. INFUŁATA TEOFILA RATAJCZAKA.

§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik Nr 1 - mapa ewidencyjna z lokalizacją wyżej wymienionych ulic.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/222/2013
Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.jpg


Uzasadnienie

UCHWAŁY NR XXXI/222/2013 RADY MIASTA I GMINY BUK

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie nadania nazw nowych ulic we wsi Wielka Wieś, gm. Buk w rejonie ulicy Otuskiej.

W związku z podziałem geodezyjnym działek o numerach 389, 390, 401, 403, położonych w Wielkiej Wsi w rejonie ulicy Otuskiej, zostały wydzielone działki pod budownictwo mieszkaniowe jak również działki usługowe. Zostały wydzielone nowe drogi (ulice) publiczne i wewnętrzne, które umożliwiają dojazd do nowo wydzielonych działek i dlatego zachodzi konieczność nadania im nazw.

Zgodnie z art. 8 poz. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz..U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami) podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów na których jest zlokalizowana droga wewnętrzna.

Z wnioskiem z dnia 08 maja 2012r. zwróciła się Pani Regina Jackowiak - właścicielka działki numer 389.

Z wnioskami z dnia 28 lutego 2012r.zwrócili się małżeństwo Alicja i Zygmunt Lehman,- współwłaściciele działki numer 390.

Z wnioskami z dnia 12 września 2012r. zwrócili się Pani Kamila Mankiewicz, Pani Lucyna Buszczak, Pan Paweł Mankiewicz, Pan Przemysław Mankiewicz - współwłaściciele działki numer 403.

Rada Sołecka w Wielkiej Wsi po konsultacji z mieszkańcami wsi Wielka Wieś w dniu 07 grudnia 2011r. (pismo wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 10 lutego 2012r.) zaproponowała następujące nazwy ulic:

- ul. SŁONECZNIKOWA,

- ul. KONWALIOWA,

- ul. KROKUSOWA,

- ul. MAKOWA,

- ul. MALINOWA,

- ul. AGRESTOWA,

- ul. PORZECZKOWA,

- ul. WŁADYSŁAWA SZUBERTA,

- ul. ks. PIOTRA WAWRZYNIAKA.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady Miasta i Gminy Buk oraz Komisja Budżetu i Oświaty Rady Miasta i Gminy Buk w dniu 04 grudnia 2012r. na wspólnym posiedzeniu wprowadziła do części zaproponowanych nazw ulic następujące zmiany:

z ul. Makowej na ul. Tulipanową,

z ul. Malinowej na ul. Promienistą,

- 2 -

z ul. Agrestowej na ul. Tęczową,

z ul. Porzeczkowej na ul. Jasną,

z ul. Władysława Szuberta na ul. Radosną,

z ul. ks. Piotra Wawrzyniaka na ul. Pogodną.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady Miasta i Gminy Buk oraz Komisja Budżetu i Oświaty Rady Miasta i Gminy Buk w dniu 31 stycznia 2013r. na wspólnym posiedzeniu wprowadziła do części zaproponowanych nazw ulic następujące zmiany:

przywrócono nazwę z ul. Tulipanowej na ul. Makową,

utrzymano nazwę ul. Promienistą,

utrzymano nazwę ul. Tęczową,

przywrócono nazwę z ul Radosnej na ul. Władysława Szuberta,

przywrócono nazwę z ul. Pogodnej na ul. ks. Piotra Wawrzyniaka.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady Miasta i Gminy Buk oraz Komisja Budżetu i Oświaty Rady Miasta i Gminy Buk w dniu 16 kwietnia 2012r. na wspólnym posiedzeniu negatywnie zaopiniowała nazwęul. ks. Piotra Wawrzyniakanie przedstawiając żadnej propozycji, natomiast pozostałe propozycje nazw ulic zaopiniowały pozytywnie.

Na sesji w dniu 23 kwietnia 2013r. Rada Miasta i Gminy Bukzmieniła nazwę ul. ks. Piotra Wawrzyniaka na nazwę ul.. ks. Infułata Teofila Ratajczaka.

Ulice o nazwach:

- ul. Konwaliowa,

- ul. Słonecznikowa

- ul. Krokusowa,

- ul. Makowa,

nadano, ponieważ położone one są na osiedlu kwiatowym - utrzymano dalszy ciąg nazw kwiatów.

Ulice o nazwach:

- ul. Promienista,

- ul. Tęczowa,

- ul. Jasna

nadano, ponieważ położone one są przy osiedlu kwiatowym a powstało nowe osiedle, dlatego zasadne jest nadanie nazw tym ulicom.

Ulica o nazwie " ul. Władysława Szuberta" - propozycja wpłynęła od Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej Byłych Więźniów Politycznych - Zarządu Miejsko Gminnego w Buku jest położona na osiedlu, gdzie będą nazwy ulic imienia ludzi zasłużonych dla Miasta i Gminy Buk między innymi ulica ks. Infułata Teofila Ratajczaka.

Władysław Szubert urodził się 04 czerwca 1831r. w Wielkiej Wsi, gmina Buk. Szkolny kolega Aleksandra Jordana - pasterz kościoła parafialnego w Niepruszewie, towarzysz Niegolewskiego, bohater z pod Książa i Mirosławia, syn byłego landrata powiatu bukowskiego, były prawnik, później gospodarz , po ojcu odziedziczył Wielką Wieś. Bez Władysława Szuberta nie była podjęta żadna decyzja w powiecie bukowskim, bez Władysława Szuberta nie odbyło się żadne

- 3 -

zebranie. W mieście Buku żaden ślub, żadna majówka nie odbyły się bez podwózek z "Amtu", tak nazywano Wielką Wieś. A zwyczaj ten tak się zrósł z Władysławem Szubertem, że nie potrafił nikomu odmówić pomocy oraz porad prawnych.

Był to okres zaboru pruskiego, masowe wyjazdy bukowian za granicę w szukaniu pracy. Ustawa kolonizacyjna w Księstwie Poznańskim zmuszała ludność polską do tworzenia powszechnych organizacji spółdzielczych i samorządowych.

29 stycznia 1867r. zawiązała się w Buku polska spółdzielnia kredytowa, która rozpoczęła od razu swoją działalność. Usankcjonowanie prawne Banku Ludowego nastąpiło dopiero w 1872r. Wśród założycieli i pierwszym dyrektorem został Władysław Szubert. 25 czerwca 1882r. rozpoczęła swoją działalność Spółdzielnia Mleczarska. Wśród założycieli i długoletnim członkiem był m.in. Władysław Szubert. W 1886r. powstało Kółko Rolnicze a w 1841r. lekarz Karol Marcinkowski w celu wspierania finansowego Polaków zakłada Towarzystwo Pomocy Naukowej dla Młodzieży Męskiej Wielkopolski. W Buku istniał komitet powiatowy tego Towarzystwa i w 1861r. w powiecie bukowskim powstaje oddział w/w organizacji wspierającej zubożałych polskich urzędników gospodarskich. Wśród przełożonych stowarzyszenia był m. in. Władysław Szubert.

Władysław Szubert zmarł 03 września 1908r. i został pochowany w Buku na cmentarzu Św. Krzyża, gdzie jest grobowiec rodziny Szubertów.

Ks. Infułat Teofil Ratajczak.

Tytuł przyznała Rada Miasta i Gminy Buk dnia 30 kwietnia 1991 roku.

Urodził się 12 marca 1908 roku w Łobzowcu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1934r.

Od stycznia 1946r. został proboszczem parafii w Niepruszewie, którą kierował przez 13 lat.

Od 1 stycznia 1959r. został proboszczem parafii w Buku, którą kierował do października 1982 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę. Ksiądz Infułat Teofil Ratajczak był uznawanym powszechnie autorytetem kapłana. Charakteryzując Jego osobowość należy odnieść należny szacunek dla Jego ogromnej wiedzy i mądrej roztropności wyniesionej zapewne z doświadczeń wieloletniej posługi kapłańskiej Bogu i społeczeństwu bukowskiemu. Był kapłanem o głębokiej i wielkodusznej dobroci. Znał się na ludziach i znał świat spraw ludzkich. Jego posługa kapłańska uhonorowana została przez Ojca Świętego tytułem papieskim Infułata.

Zmarł dnia 15 września 2004 r. w Buku. Pochowany został na cmentarzu Zmartwychwstania Pańskiego w Buku, który wybudował i na którym zgodnie ze swoją wolą został pochowany.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama