| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/164/2013 Rady Miejskiej w Golinie

z dnia 18 lipca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/254/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagoga, psychologa i logopedy

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/254/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagoga, psychologa i logopedy zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie: Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego wg następujących norm:

Lp.

Stanowisko

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

1.

Pedagog

25

2.

Psycholog

22

3.

Logopeda

25

4.

Doradca zawodowy

25

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »