reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/231/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie

z dnia 12 maja 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/171/2013 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Godziesze Wielkie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm), art. 6r. ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXI/171/2013 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Godziesze Wielkie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi § 1. otrzymuje brzmienie:

§ 1. Określa się jako dodatkowy rodzaj usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wywóz dodatkowego pojemnika/pojemników, w przypadku odbioru odpadów komunalnych poza częstotliwością określoną w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godziesze Wielkie, według następujących cen:

a) za pojemnik 80 l - 12,00zł + Vat

b) za pojemnik 120 l - 15,00zł +Vat

b) za pojemnik 240 l - 30,00zł + Vat

c) za pojemnik 770 l - 60,00zł + Vat

d) za pojemnik 1100 l - 78,00zł + Vat

e) za pojemnik 2,5m3 - 120,00zł + Vat.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2014r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Godziesze Wielkie, we wsiach sołeckich oraz umieszczeniu jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Jarych

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama