| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/360/14 Rady Gminy Duszniki

z dnia 28 października 2014r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.2013.594 ze zmianami) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95 ze zmianami ) Rada Gminy Duszniki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie:

a) wyprodukowanych do końca 2008r.- 740,00 zł,

b) wyprodukowanych po roku 2008- 685,00 zł,

2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

a) wyprodukowanych do końca 2008r.- 1 000,00 zł,

b) wyprodukowanych po roku 2008- 945,00 zł,

3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

a) wyprodukowanych do końca 2008r.- 1.490,00 zł,

b) wyprodukowanych po roku 2008- 1.425,00 zł.

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton stawki określa załącznik nr 1 do uchwały w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia.

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczanej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.720,00 zł.

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczanej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton stawki określa załącznik nr 2 do uchwały w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia.

5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 800,00 zł.

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawki określa załącznik nr 3 do uchwały w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia.

7. Od autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia:

- do 15 miejsc- 740,00 zł,

- równej lub wyższej niż 15 i mniejszej niż 30 miejsc - 1.490,00 zł,

- równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.180,00 zł.

8. Od pojazdów wyposażonych w katalizator stawki podatku obniża się o 10% z zastrzeżeniem, że obniżone stawki podatku nie mogą być niższe od stawek minimalnych wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/280/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2015.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/360/14
Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/360/14
Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/360/14
Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Duszniki w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

I. W uchwale zrealizowano dyspozycję art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95 ze zmianami), zgodnie z którą rada gminy określa wysokość stawek podatku od środków transportowych.

II. Przyjęte stawki podatku na rok 2015, stanowią o zachowaniu kwot z roku poprzedniego i w zakresie:

- samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

- ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

- przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton nie są niższe od stawek podanych w Obwieszczeniu Ministra finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. oraz nie przekraczają maksymalnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »