| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/486/14 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm) w związku z art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 849) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2015 roku ustala się na terenie Gminy Pobiedziska stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 748,00zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 1.303,00zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton: 1.582,00zł

2) od samochodów ciężarowych o liczbie osi 2 i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 15 ton

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne: 2.123,00zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych: 2.165,00zł

b) równej lub wyższej niż 15 ton

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne: 2.165,00zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych: 2.193,00zł

3) od samochodów ciężarowych o liczbie osi 3 i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 23 tony

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne: 2.020,00zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych: 2.165,00zł

b) równej lub wyższej niż 23 tony

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne: 2.113,00zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych: 2.293,00zł

4) od samochodów ciężarowych o liczbie osi 4 i więcej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 29 ton

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne: 1.871,00zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych: 2.156,00zł

b) równej lub wyższej niż 29 ton

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne: 2.156,00zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych: 2.468,00zł

5) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepa lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 748,00zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 1.487,00zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton: 1.830,00zł

6) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepa lub przyczepą o liczbie osi 2 i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 31 ton

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne: 1.695,00zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych: 2.169,00zł

b) równej lub wyższej niż 31 ton

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne: 1.840,00zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych: 2.386,00zł

7) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepa lub przyczepą o liczbie osi 3 i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 40 ton

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne: 1.624,00zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych: 2.244,00zł

b) równej lub wyższej niż 40 ton

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne: 2.244,00zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych: 2.570,00zł

8) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 700,00zł

9) Od przyczep lub naczep o liczbie osi 1 i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

a) równej lub wyższej niż 12 ton

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne: 969,00zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych: 1.512,00zł

10) Od przyczep lub naczep o liczbie osi 2 i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

a) równiej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 36 ton

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne: 1.106,00zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych: 1.682,00zł

b) równej lub wyższej niż 36 ton

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne: 1.498,00zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych: 2.217,00zł

11) Od przyczep lub naczep o liczbie osi 3 i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 38 ton

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne: 911,00zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych: 1.229,00zł

b) równej lub wyższej niż 38 ton

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne: 1.229,00zł

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych: 1.668,00zł

12) Od autobusów - w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc: 849,00zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc: 1.669,00zł

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy służące do dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Pobiedziska, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2015 roku po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska


Dorota Nowacka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »