reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 444/LII/2014 Rady Gminy Czerwonak

z dnia 6 listopada 2014r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2013. 594 ze zmianami), art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1), lit. f) i pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych [1](tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie gminy Czerwonak opłatę od posiadania psów.

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 50, 00 od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 3. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do dnia 15 maja roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa, w wysokości pełnej stawki określonej w § 2.

2. Jeżeli osoba fizyczna posiadała psa wyłącznie do dnia 30 czerwca lub weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego opłatę od posiadania psów ustala się w wysokości połowy stawki określonej w § 2.

§ 4. Opłatę od posiadania psów należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czerwonak lub u inkasenta.

§ 5. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów, posiadanie każdego psa nabytego w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Podstawą przedmiotowego zwolnienia jest dokument wydany przez schronisko dla bezdomnych zwierząt potwierdzający fakt zabrania psa ze schroniska.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak


Marcin Wojtkowiak


[1]] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich : 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r. ), 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r. ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adrianna Michałowicz

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama