| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/278/2014 Rady Gminy Trzcinica

z dnia 12 listopada 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/02 Rady Gminy Trzcinica z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trzcinica

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318; z 2014 r. poz.379, poz.1072) Rada Gminy Trzcinica uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/27/02 Rady Gminy Trzcinica z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trzcinica ( tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 1727) wprowadza się następującą zmianę:

- § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2 Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Trzcinica,

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Trzcinica,

3) komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Trzcinica,

4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Trzcinica,

5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Trzcinica,

6) Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Trzcinica,

7) Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Trzcinica,

8) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Trzcinica,

9) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Trzcinica,

10) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę o samorządzie gminnym."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy


mgr Zdzisław Mikołajczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »