| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Kleczewie

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 6n ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa sie wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew w nastepujących terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub wystąpienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji.

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji.

§ 3. 1. Deklarację o której mowa w §1 niniejszej uchwały można składać w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) deklarację składaną w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy i Miasta Kleczew, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew.

2) deklarację składaną w formie elektronicznej należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail: mailto:ugim@kleczew.pljako załącznik w formacie PDF, opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub na skrzynkę podawczą poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej- ePUAP lub PeUP jako załącznik pisma ogólnego do Urzędu Gminy i Miasta Kleczew, opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

§ 4. 1. Określa sie wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca w miejscu stałego zameldowania, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności:

a) uczelnie, szkoły w przypadku studentów, uczniów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,

b) zakłady pracy w przypadku pracy w delegacji,

c) miejscowe urzędy w przypadku zamieszkania w innej gminie, kraju lub w innym miejscu niz miejsce zameldowania,

2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objety opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie,

3) dokument potwierdzający o pracy poza miejscem stałego zameldowania wraz z dokumentem potwierdzajacym zamieszkiwanie w miejscu pracy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/216/2012 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kleczewie


Maciej Trzewiczyński


Załącznik do Uchwały Nr V/37/2015
Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »