reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Poznania; Wojewody Wielkopolskiego

z dnia 16 kwietnia 2015r.

do Porozumienia w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego w dniu 29 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 6917) sporządzony pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, reprezentowanym przez Wicewojewodę Wielkopolskiego - Dorotę Kinal, zwanym dalej "Wojewodą", a Miastem Poznań, zwanym w treści Porozumienia "Gminą", reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania - Macieja Wudarskiego, o następującej treści:

§ 1.

1. W § 1 w ust. 2 Porozumienia w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z dnia 29 grudnia 2014 r. kropkę po pkt 5 zastępuje się średnikiem i dodaje się punkty 6 - 11 o następującym brzmieniu:
"6) remont pomnika "Poległym Lotnikom" oraz tablicy z nazwiskami poległych lotników przy grobach poległych lotników polskich w kwaterze nr I-A Cmentarza Garnizonowego na Cytadeli w Poznaniu;

7) naprawa i uzupełnienie brakujacych tabliczek na grobach poległych lotników w kwaterze nr I na Cmentarzu Garnizonowym na Cytadeli w Poznaniu;

8) korekta stopnia wojskowego Mariusza Pszennego na plutonowego podchorążego na grobie nr 18 w kwaterze nr I-A Cmentarza Garnizonowego na Cytadeli w Poznaniu;

9) korekta nazwiska P. P. Kocza na grobie 4. w rzędzie 6. w kwaterze 5. Cmentarza Bohaterów Radzieckich na Cytadeli w Poznaniu;

10) remont pomnika na mogile zbiorowej ofiar niemieckiego bombardowania Poznania wraz z remontem otaczającego go chodnika na Cmentarzu Komunalnym Miłostowo w Poznaniu;

11) czyszczenie i konserwacja 22 nagrobków z piaskowca na cmentarzach przy ulicach Nowina i Morasko.".

2. Zgodnie z § 3 ust. 3 Porozumienia w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z dnia 29 grudnia 2014 r., w związku z wejściem w życie z dniem 29 stycznia 2015 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r., ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. poz. 153), ustala się wysokość środków finansowych, które zostaną przekazane Gminie w roku 2015, w następujący sposób:

1) w Porozumieniu w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z dnia 29 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Na realizację zadania objętego Porozumieniem Wojewoda w roku 2015 przekaże Gminie dotację w wysokości 179 400 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych)."

b) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Dotacja będzie przekazana na rachunek bankowy Gminy w następujący sposób:

1) I transza w wysokości 70 000 przekazana zostanie w styczniu 2015 r.

2) II transza w wysokości 109 400 przekazana zostanie w maju 2015 r."

§ 2.

Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkie strony.

§ 4.

1. Aneks sporządzono w wersji cyfrowej.

2. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski


Dorota Kinal

z up. Prezydenta Miasta Poznania
Zastępca Prezydenta Miasta Poznania


Maciej Wudarski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama