reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Stare Miasto

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Stare Miasto

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r., poz. 1457) Rada Gminy Stare Miasto uchwala, co następuje:

§ 1. Podmioty prowadzące żłobek, klub dziecięcy oraz zatrudniające dziennych opiekunów na terenie gminy Stare Miasto mogą otrzymywać dotację celową z budżetu Gminy Stare Miasto.

§ 2. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Stare Miasto dla podmiotów prowadzących żłobki w kwocie 200,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Stare Miasto dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce w kwocie 100,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym.

3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Stare Miasto dla podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów w kwocie 50,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką przez opiekuna dziennego.

§ 3. 1. Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są złożyć Wójtowi Gminy Stare Miasto, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosek o udzielenie dotacji.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wnioski o przyznanie dotacji na rok 2015 należy złożyć nie później niż 14 dni po wejściu w życie niniejszej uchwały.

3. Dotacja o której mowa w § 1 i podmioty, o których mowa w § 1 zobowiązane są do niezwłocznego informowania organu dotującego o zmianach danych zawartych we wniosku.

§ 4. Dotacja o której mowa w § 2 będzie przekazywana do 15 dnia każdego miesiąca,
w miesięcznych transzach pod warunkiem, że podmiot, o którym mowa w § 1 w terminie do
5 dnia każdego miesiąca przedstawi organowi dotującemu informację o liczbie dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym oraz przez dziennego opiekuna zgodnie z załącznikiem nr 2, wg stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca.

§ 5. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest w terminie do 20 stycznia roku następnego po roku, w którym została udzielona dotacja, przedkładać roczne rozliczenie dotacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Miasto.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Turajska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/51/2015
Rady Gminy Stare Miasto
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prowadzenie żłobka, klubu dziecięcego przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub dla pomiotów zatrudniających dziennego opiekuna


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/51/2015
Rady Gminy Stare Miasto
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja o liczbie dzieci uczęszczających do żłobka, klubu dziecięcego prowadzonego przez osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub objętych opieką dziennego opiekuna


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/51/2015
Rady Gminy Stare Miasto
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Roczne rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Stare Miasto żłobkowi/klubowi dziecięcemu/podmiotowi zatrudniającemu dziennego opiekuna

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Dębska

Prawnik i menadżer LexOmni.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama