reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy Brodnica

z dnia 3 sierpnia 2015r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Brodnica uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2015 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 3/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.,

- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr IV/20/2015 z dnia 9 marca 2015 r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 12/2015 z dnia 31 marca 2015 r.,

- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr V/25/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 22/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 25/2015 z dnia 8 maja 2015 r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 28/2015 z dnia 20 maja 2015 r.,

- Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr VI/35/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 36/2015 z dnia 7 lipca 2015 r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 37/2015 z dnia 8 lipca 2015 r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 38/2015 z dnia 22 lipca 2015 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.105.079,00 zł do kwoty 16.745.815,50 zł, zmiany załącznika nr 1 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

b) w ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 65.079,00 zł do kwoty 15.225.273,50 zł,

c) w ust. 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.040.000,00 zł do kwoty 1.520.542,00 zł,

d) w ust. 3 pkt 2 środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ufp zwiększa się o kwotę 740.000,00 zł do kwoty 903.981,00 zł,

2) w § 2:

a) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.105.079,00 zł do kwoty 16.824.453,50 zł, zmiany załącznika nr 2 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

b) w ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 67.579,00 zł do kwoty 14.613.517,78 zł,

c) w ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.037.500,00 zł do kwoty 2.210.935,72 zł, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

d) w ust. 3 dodaje się pkt 2 w brzmieniu: "2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ufp w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 918.500,00 zł",

3) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Brodnica


Andrzej Wojciechowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/41/2015
Rady Gminy Brodnica
z dnia 3 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/2015
Rady Gminy Brodnica
z dnia 3 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/41/2015
Rady Gminy Brodnica
z dnia 3 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/41/2015
Rady Gminy Brodnica
z dnia 3 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama