| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Kotlin

z dnia 10 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

- wyprodukowanego do roku 2002 włącznie - 770,00 zł

- wyprodukowanego po roku 2002 - 730,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

- wyprodukowanego do roku 2002 włącznie - 890,00 zł

- wyprodukowanego po roku 2002 - 830,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton

- wyprodukowanego do roku 2002 włącznie -1.030,00 zł

- wyprodukowanego po roku 2002 - 970,00 zł

2) od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 29 ton:

- o liczbie osi - dwie - 1.910,00 zł

- o liczbie osi - trzy - 1.800,00 zł

- o liczbie osi - cztery i więcej - 1.700,00 zł

b) równej lub wyższej niż 29 ton:

- o liczbie osi - dwie - 2.290,00 zł

- o liczbie osi - trzy - 2.390,00 zł

- o liczbie osi - cztery i więcej 2.500,-zł

3) od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 29 ton:

- o liczbie osi - dwie - 2.390,00 zł

- o liczbie osi - trzy - 2.290,00 zł

- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.180,00 zł

b) równej lub wyższej niż 29 ton:

- o liczbie osi - dwie - 2.750,00 zł

- o liczbie osi - trzy - 2.850,00 zł

- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.970,00 zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

- wyprodukowanego do roku 2002 włącznie - 1.740,00 zł

- wyprodukowanego po roku 2002 - 1.630,00 zł

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 31 ton :

- o liczbie osi - dwie - 1.980,00 zł

- o liczbie osi - trzy i więcej - 1.860,00 zł

b) równej lub wyższej niż 31 ton, a mniej niż 40 ton:

- o liczbie osi - dwie - 2.030,00 zł

- o liczbie osi - trzy i więcej - 1.930,00 zł

c) równej lub wyższej niż 40 ton:

- o liczbie osi - dwie - 2.150,00 zł

- o liczbie osi - trzy i więcej - 2.270,00 zł

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszania osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 31 ton :

- o liczbie osi - dwie - 2.150,00 zł

- o liczbie osi - trzy i więcej - 2.270,00 zł

b) równej lub wyższej niż 31 ton, a mniej niż 40 ton:

- o liczbie osi - dwie - 2.270,00 zł

- o liczbie osi - trzy i więcej - 2.310,00 zł

c) równej lub wyższej niż 40 ton:

- o liczbie osi - dwie - 2.390,00 zł

- o liczbie osi - trzy i więcej - 2.990,00 zł

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- wyprodukowanych do roku 2002 włącznie - 430,00 zł

- wyprodukowanych po roku 2002 - 320,00 zł

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów:

a) równą lub wyższą niż 12 ton, a mniej niż 28 ton :

- o liczbie osi - jedna i dwie - 540,00 zł

- o liczbie osi - trzy i więcej - 890,00 zł

b) równą lub wyższą niż 28 ton, a mniej niż 36 ton :

- o liczbie osi - jedna i dwie - 1.130,00 zł

- o liczbie osi - trzy i więcej - 890,00 zł

c) równą lub wyższą niż 36 ton, a mniej niż 38 ton :

- o liczbie osi - jedna i dwie - 1.470,00 zł

- o liczbie osi - trzy i więcej - 1.240,00 zł

d) równą lub wyższą niż 38 ton :

- o liczbie osi - jedna i dwie - 1.500,00 zł

- o liczbie osi - trzy i więcej - 1.280,00 zł

- z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

9) od przyczep i naczep z innym systemem zawieszania osi jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów:

a) równą lub wyższą niż 12 ton, a mniej niż 28 ton:

- o liczbie osi - jedna i dwie - 790,00 zł

- o liczbie osi - trzy i więcej - 1.260,00 zł

b) równą lub wyższą niż 28 ton, a mniej niż 36 ton :

- o liczbie osi - jedna i dwie - 1.610,00 zł

- o liczbie osi - trzy i więcej - 1.270,00 zł

c) równą lub wyższą niż 36 ton, a mniej niż 38 ton :

- o liczbie osi - jedna i dwie - 1.810,00 zł

- o liczbie osi - trzy i więcej - 1.610,00 zł

d) równą lub wyższą niż 38 ton :

- o liczbie osi - jedna i dwie - 1.840,00 zł

- o liczbie osi - trzy i więcej - 1.640,00 zł

- z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

10) od autobusów od ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniej niż 22 miejsca

- wyprodukowanych do roku 2002 włącznie - 1.660,00 zł

- wyprodukowanych po roku 2002 - 1.560,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca

- wyprodukowanych do roku 2002 włącznie - 2.020,00 zł

- wyprodukowanych po roku 2002 - 1.910,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVI/134/2012 Rady Gminy Kotlin z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5180).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady

Tomasz Kosiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »