reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/171/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie

z dnia 26 kwietnia 2016r.

w sprawie ustalenia stref taryfowych i opłat za usługi przewozowe oraz ustalenia osób uprawnionych do zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadaniao charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich,których organizatorem jest Gmina Murowana Goślina

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, ze zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1890, 1753, 1893) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2
i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236; ze zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890) Rada Miejska w Murowanej Goślinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się osoby uprawnione do zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe
w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich, których organizatorem jest Gmina Murowana Goślina. Wykaz osób uprawnionych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustalenie stref taryfowych oraz wysokości opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej
w gminnych przewozach pasażerskich, których organizatorem jest Gmina Murowana Goślina powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/330/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do 1 czerwca 2016 r.


Załącznik do Uchwały Nr XX/171/2016
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik 1


Uzasadnienie

Gmina Murowana Goślina jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych:

· 390 Murowana Goślina - Uchorowo,

· 391 Murowana Goślina - Mściszewo,

· 393 Murowana Goślina - Łopuchówko,

· 395 Murowana Goślina - Pławno,

· 399 Murowana Goślina - Długa Goślina;

w przejazdach, którymi obowiązują uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji wewnątrzgminnej realizowanej na zlecenie Gminy Murowana - określone
w załączniku nr 1 do Uchwały nr XXXIII/330/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 r.

Niezależnie od powyższego, na mocy porozumień międzygminnych z dnia 4 listopada 2014 r.
Gmina Murowana Goślina powierzyła Miastu Poznań, a Miasto Poznań przyjęło do realizacji
od 1 stycznia 2015 r. zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegające na planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych:

· Nr 341 na trasie Poznań (Rondo Śródka) - Czerwonak - Owińska - Murowana Goślina - Przebędowo,

· Nr 342 na trasie Poznań (Rondo Śródka) - Czerwonak - Owińska - Murowana Goślina - Przebędowo,

· Nr 348 nas trasie Poznań (os. Sobieskiego) - Biedrusko - Promnice - Murowana Goślina - Przebędowo.

Zgodnie z zapisami ww. porozumień ustalenie między innymi wysokości opłat oraz ulg
i zwolnień z opłat za przejazdy w związku z realizacją ww. zadań należy do Rady Miasta Poznania.

Rada Miasta Poznania uchwałą nr XVI/177/VII/2015 z dnia 8 września 2015 r. ustanawia katalog ulg i zwolnień, który jest różny od katalogu określonego w załączniku do Uchwały
nr XXXIII/330/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie, np. darmowe przejazdy dla osób, które ukończyły 70 rok życia (w komunikacji wewnątrzgminnej obowiązuje ulga 80%). Odrębne zasady obowiązujące w komunikacji miejskiej na trasie Poznań - Przebędowo oraz komunikacji gminnej (linie: 390, 391, 393, 395 i 399) wzbudzają kontrowersje wśród mieszkańców gminy Murowana Goślina. Przyjęcie niniejszej Uchwały ma na celu wdrożenie podobnych zasad, co do ulg
i zwolnień obowiązujących w obu ww. systemach komunikacji publicznej.

W myśl art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
(tj. Dz.U.2015.1881) projekt uchwały, pismem z dnia 10 marca 2016 r., uzyskał pozytywną opinię Międzyzakładowego Związku Zawodowego "METALOWCY" działającego w Bumar Amunicja Oddział w Bolechowie, ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama