reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/153/16 Rady Gminy i Miasta Odolanów

z dnia 11 lipca 2016r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/143/16 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/143/16 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się załącznik do uchwały, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały;

2) uchyla się §5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 roku.


Załącznik do Uchwały Nr XIX/153/16
Rady Gminy i Miasta Odolanów
z dnia 11 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Powołując się na art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), gmina, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, a także warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała zawiera informacje o terminach i miejscu składania deklaracji, objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie.

Właściciel nieruchomości podaje w deklaracji swoje dane i adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne. W rubryce zawierającej obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy pomnożyć stawkę za zadeklarowany przez siebie sposób gromadzenia odpadów komunalnych przez liczbę osób zamieszkujących wskazaną nieruchomość i wpisać wysokość opłaty.

Ustawodowca po kolejnej nowelizacji nakazał, aby w deklaracji były tylko dane potrzebne do wyliczenia ołaty.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Grymel

Prawnik, specjalista prawa rodzinnego i gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama