reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Lelów

z dnia 2 lutego 2011r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności pożytku publicznego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy Lelów

uchwala

§ 1. Szczegółowy sposób konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wymienionymi w art. 3 ust. 3 stawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

§ 2. Procedura konsultacji obejmuje:

1) Projekty aktów prawa miejscowego dotyczące działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

2) Roczny lub wieloletni program współpracy Gminy Lelów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 1.

3) Tworzenie i prowadzenie jednostek organizacyjnych, których celem jest działalność na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1

4) Inne przypadki przewidziane ustawą.

§ 3. 1) Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji, o których mowa w § 1, o poddanej konsultacji sprawie .

2) Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2000r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

3) Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy.

§ 4. Konsultacje mogą polegać na:

1) Wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,

2) Udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie ,

3) Wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

§ 5. Konsultacje mogą być prowadzone w następujących formach:

1) Bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych organizacji prowadzących na terenie Gminy Lelów działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy, o której mowa w § 1.

2) Badania opinii przedstawicieli organizacji działających na terenie Gminy Lelów poprze pisemne , bądź e-mailowe poinformowanie organizacji o prowadzonych konsultacjach.

3) Zgłaszanie się organizacji pozarządowych i innych organizacji, o których mowa w pkt. 1 w odpowiedzi na zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy Lelów komunikat o prowadzonych konsultacjach.

4) Ankiet skierowanych do przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych organizacji, o których mowa w pkt. 1.

§ 6. Zarządzając konsultacje Wójt Gminy Lelów określa:

1) Przedmiot konsultacji

2) Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

3) Formę konsultacji

4) Osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji

§ 7. Informację o konsultacjach Wójt publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń wskazując cel, formę oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

§ 8. 1) Termin wyrażenia opinii przez podmioty uprawnione w przedmiocie konsultacji nie może być krótszy niż 10 dni

2) Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

3) W terminie 3 dni od dnia zakończenia konsultacji podaje się do publicznej wiadomości wynik przeprowadzonych konsultacji wraz z uzasadnieniem.

4) W terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyniku, o którym mowa w pkt. 3 podmioty wskazane w § 1 mogą wnieść zastrzeżenia do wyniku konsultacji.

§ 9. Powyższa procedura konsultacji podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lelowie.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama