reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/67/11 Rady Miasta Tychy

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po skonsultowaniu z organizacjami pozarządowymi oraz po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Ustalić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w formie określonej w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik do Uchwały Nr V/67/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 lutego 2011 r.

TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI JEGO FUNKCJONOWANIA.

1. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integracja i koordynacja zadań w zakresie określonym Lokalnym Systemem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, oraz realizacja założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie.

2. Kadencja Zespołu trwa 4 lata.

3. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

- Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne w Tychach

- Miejskiej Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychach

- Komendy Miejskiej Policji w Tychach

- Wydziału Karnego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Tychach

- Prokuratury Rejonowej w Tychach

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach

- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach wskazane przez osoby kierujące jednostkami

- organizacji pozarządowej, której cele statutowe obejmują działalność w zakresie przeciwdziałania przemocy, wyłonieni w drodze konkursu.

4. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany:

- na swój wniosek,

- na wniosek organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę. Wniosek o odwołanie sporządzony w formie pisemnej przedkłada się Przewodniczącemu Zespołu. Odwołanie następuje w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku, a uzupełnienie składu Zespołu w terminie 60 dni od odwołania.

5. Wyboru Przewodniczącego Zespołu dokonuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

6. Przewodniczący może zostać odwołany przed upływem kadencji na podstawie:

- uzasadnionego pisemnego wniosku Członka Zespołu Interdyscyplinarnego,

- uzasadnionego pisemnego wniosku Prezydenta Miasta Tychy,

- uzasadnionego pisemnego wniosku Przewodniczącego Zespołu.

Odwołanie następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

7. Powołanie nowego przewodniczącego dokonuje się w trybie określonym w punkcie 5.

8. Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych. Udział w posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowy.

9. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach lub innych podmiotów wchodzących w skład Zespołu.

10. Posiedzenia Zespołu dokumentuje protokół zawierający: listę obecności, tematykę omawianych spraw, opis działań do realizacji i zakres odpowiedzialności.

11. Przewodniczący składa Prezydentowi Miasta Tychy pisemne coroczne sprawozdania z prac Zespołu w terminie do 31 marca następnego roku.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mecenas Adrian Achtelik jest radcą prawnym, partnerem zarządzającym w kancelarii ACHTELIK SIWKA I WSPÓLNICY ADWOKACI I RADCY PRAWNI Sp.p. z Katowic specjalizującej się w kompleksowych rozwiązaniach prawnych dla spółek handlowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów sektora publicznego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama