reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 56/VIII/2011 Rady Gminy Przyrów

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust 1, art. 41ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn. zmianami/; art. 4 ust.1, art.4 ust.1 i art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. Nr 68 poz. 449 z 2007r./; art.5, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. z dnia 17 maja 2010r. Dz.U. Nr 95 poz. 613, z późn. zmianami/ oraz; Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95 , poz. 961).

§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1) 1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

Rodzaj środka transportowego

Stawka podatku w złotych od pojazdów
posiadających katalizator,
instalację gazową lub dostosowanych
do innego paliwa ekologicznego

Od pozostałych

1

2

3

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

- samochody wyprodukowane po roku 1997

400,-

463,-

- samochody wyprodukowane przed rokiem 1997

533,-

584,-

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

- samochody wyprodukowane po roku 1997

586,-

646,-

- samochody wyprodukowane przed rokiem 1997

616,-

667,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

- samochody wyprodukowane po roku 1997

687,-

737,-

- samochody wyprodukowane przed rokiem 1997

788,-

838,-

2) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Rodzaj środka transportowego

Stawka podatku w złotych
Od pojazdów posiadających katalizator,
instalację gazową lub dostosowanych
do innego paliwa ekologicznego

Od
pozostałych

1

2

3

od 3,5 tony i poniżej 12 ton

- samochody wyprodukowane po roku 1997

566,-

799,-

- samochody wyprodukowane przed rokiem 1997

848,-

1.111,-

3) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Rodzaj środka transportowego

Stawka podatku w złotych
Od pojazdów posiadających katalizator,
instalację gazową lub dostosowanych
do innego paliwa ekologicznego

Od
pozostałych

1

2

3

- przyczepy i naczepy wyprodukowane po roku 1997

313,-

343,-

- przyczepy i naczepy wyprodukowane przed rokiem 1997

333,-

354,-

4) Od autobusów:

Rodzaj środka transportowego

Stawka podatku w złotych
Od pojazdów posiadających
katalizator, instalację gazową
lub dostosowanych
do innego paliwa ekologicznego

Od
pozostałych

1

2

3

a) o liczbie miejsc siedzących poniżej 30:

- wyprodukowane po roku 1997

465,-

566,-

- wyprodukowane przed rokiem 1997

626,-

768,-

b) o liczbie miejsc siedzących równej
lub wyższej niż 30:

- wyprodukowane po roku 1997

566,-

687,-

- wyprodukowane przed rokiem 1997

1.040,-

1.283,-

5) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Rodzaj pojazdu

oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne

inne
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

a) dwie osie :

- od 12 ton do poniżej 13 ton

899,-

1.000,-

- od 13 ton do poniżej 14 ton

959,-

1.060,-

- od 14 ton do poniżej 15 ton

1010,-

1.111,-

- od 15 ton wzwyż

1.060,-

1.333,-

b) trzy osie:

- od 12 ton do poniżej 17 ton

566,-

677,-

- od 17 ton do poniżej 19 ton

677,-

778,-

- od 19 ton do poniżej 21 ton

848,-

1.000,-

- od 21 ton do poniżej 23 ton

1.000,-

1.343,-

- od 23 ton do poniżej 25 ton

1.131,-

1.697,-

- od 25 ton wzwyż

1.172-

1.697,-

c) cztery osie i więcej

- od 12 ton do poniżej 25 ton

737,-

778,-

- od 25 ton do poniżej 27 ton

1.293,-

1.353,-

- od 27 ton do poniżej 29 ton

1.586,-

1.778,-

- od 29 ton do poniżej 31 ton

1.778,-

2.606,-

- od 31 ton wzwyż

1.778,-

2.606,-

6) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Rodzaj pojazdu

oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne

inne
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

a) dwie osie:

- od 12 ton do poniżej 18 ton

1.687,-

1.747,-

- od 18 ton do poniżej 25 ton

1.798,-

1.838,-

- od 25 ton do poniżej 31 ton

1.838,-

1.939,-

- od 31 ton wzwyż

1.899,-

2.060,-

b) trzy osie:

- od 12 ton do poniżej 40 ton

1.869,-

1.869,-

- od 40 ton

2.252,-

2.656,-

c) cztery osie i więcej

- od 12 ton do poniżej 40 ton

2.020,-

2020,-

- od 40 ton wzwyż

2.626,-

2.656,-

7) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez płatnika podatku rolnego:

Rodzaj pojazdu

oś jezdna z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za
równoważne

inne
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

a) jedna oś:

- od 12 ton do poniżej 18 ton

465,-

515,-

- od 18 ton do poniżej 25 ton

566,-

596,-

- od 25 ton

616,-

717,-

b) dwie osie:

- od 12 ton do poniżej 28 ton

465,-

515,-

- od 28 ton do poniżej 33 ton

818,-

929,-

- od 33 ton do poniżej 38 ton

1.222,-

1.323,-

- od 38 ton wzwyż

1.465,-

1.838,-

c) trzy osie i więcej

- od 12 ton do poniżej 38 ton

737,-

1.010,-

- od 38 ton wzwyż

1.060,-

1.374,-

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr 149/XXIV/09 z dnia 04.listopada 2009 roku

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przyrowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01stycznia 2012 roku .

Przewodniczący Rady Gminy


Rajmund Michalik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama