reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/7/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/2/2004 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 3 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu, zmienionej uchwałą Nr VIII/1/2006 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 września 2006r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 110 ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z   2009 r.  
Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.), art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r.  
Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) i   art. 10 ustawy z   dnia 9   czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia  

RADA MIEJSKA W   BIERUNIU  

uchwala:  

§   1.  

Wprowadzić zmiany w   załączniku Nr 1   do Uchwały Nr IX/2/2004 Rady Miejskiej w   Bieruniu z   dnia 3   września 2004 r.:  

1)   w § 3   ust. 1   tiret 4   otrzymuje brzmienie:  

"- prowadzenia i   zapewnienia miejsc w   świetlicach wsparcia dziennego o   charakterze opiekuńczym",  

2)   w § 3   dodaje się ust. 3   w brzmieniu:  

"3. Ośrodek realizuje zadania przekazane przez gminę, polegające na wspieraniu rodziny w   formie pracy z   rodziną".  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bierunia.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od dnia opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Bieruniu  


Przemysław   Major

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Janiak

Inwestor, ekspert w zakresie projektowania i egzekucji strategii biznesowych oraz marketingowych dla spółek o charakterze technologicznym na arenie międzynarodowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama