reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 99/XII/2011 Rady Gminy Popów

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Popów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)

Rada Gminy Popów uchwala:

§ 1. Uchwała reguluje szczegółowy sposób przeprowadzenia konsultacji w zakresie:

1) projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) rocznego lub wieloletniego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

3) tworzenia i prowadzenia jednostek organizacyjnych, których celem jest działalność na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

4) innych przypadków przewidzianych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. W konsultacjach mają prawo uczestniczyć:

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w ramach swojej działalności statutowej zajmują się problematyką zawartą w projekcie aktu skierowanego do konsultacji.

§ 3. 1. Procedurę konsultacji rozpoczyna ogłoszenie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Popów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Popów.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera określenie projektu aktu poddawanego konsultacji lub wskazanie innego zakresu konsultacji określonego w § 1 oraz formularz przeznaczony do zgłaszania uwag i opinii.

§ 4. 1. Uwagi i opinie, mogą być zgłaszane na obowiązującym formularzu, którego wzór określa każdorazowo Wójt Gminy.

2. Uwagi i opinie składa się pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia konsultacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Popów.

§ 5. Wyniki konsultacji przedstawiane są do rozpatrzenia Radzie Gminy wraz z projektami skonsultowanych aktów.

§ 6. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób określony w

§ 7. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów gminy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Deska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama