| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/146/12 Rady Gminy Herby

z dnia 15 lutego 2012r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze a także dla nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie w placówkach oświatowych dla których Gmina Herby jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy Herby uchwala, co następuje

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których gmina Herby jest organem prowadzącym obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela jak niżej:

Tygodniowy wymiar godzin

1. Dyrektor gimnazjum, szkoły podstawowej (zespołu) liczącego:

1) 4 do 5 oddziałów - 16

2) 6 oddziałów - 14

3) 7 do 8 oddziałów - 12

4) 9 do 16 oddziałów - 10

5) 17 i więcej oddziałów - 8

2. Wicedyrektor gimnazjum, szkoły podstawowej (zespołu) liczącego:

1) 12 do 16 oddziałów - 12

2) 17 i więcej oddziałów - 9

§ 2. Tygodniowy wymiar zajęć określony w § 1 przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić to zastępstwo.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVII/515/09 Rady Gminy Herby z dnia 30 września 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymairu godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze a także dla nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstawie w placówkach oświatowych, dla których gmina Herby jest organem prowadzącym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Kozielski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »