| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/195/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 lutego 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ustroń

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a, art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym  
( tj. Dz.U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.) oraz art. 90f ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty ( tj. Dz.U. z   2004r., Nr 256, poz. 2572 z   późn.zm.)  

Rada Miasta Ustroń uchwala:  

§   1.  

W Załączniku do Uchwały Nr XIV/145/2011 Rady Miasta Ustroń z   dnia 30 listopada 2011r. w   sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ustroń §6 otrzymuje brzmienie:  

"§6. 1   Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi, który znajduje się przejściowo w   trudnej sytuacji materialnej z   powodu zdarzeń losowych, w   szczególności:  

-   śmierć rodzica lub opiekuna,  

-   nagła choroba lub wypadek uniemożliwiające podjęcie pracy przez rodzica lub opiekuna,  

-   utrata mienia w   wyniku kradzieży lub kataklizmów,  

-   inne okoliczności, które spowodowały znaczące obniżenie dochodów rodziny.  

2.   Zasiłek szkolny w   zależności od formy w   jakiej jest przyznawany, realizowany jest w   sposób określony w   §5 ust. 1-3."  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Smart MBC

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »