| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/140/2012 Rady Gminy Czernichów

z dnia 27 lutego 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/110/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 listopada 2011 w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 , art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   2001r. z   późniejszymi zmianami) oraz art. 5   ust.1 i   ust.3, art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z   2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011 (Monitor Polski z   2011 r. Nr 95 poz. 961 z   25.10.2011 r.) w   sprawie: górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012 r. oraz w   związku z   Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z   dnia 13 lipca 2011 roku, w   sprawie: wskaźnika cen towarów i   usług konsumpcyjnych w   I półroczu 2011r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 679)  

Rada Gminy Czernichów   uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Dokonać zmiany zapisu paragrafu 1   uchwały poprzez dokonanie dopisania punktu 4, który otrzymuje następujące :  

4.   Grunty, budynki oraz budowle lub ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu bądź wykonywaniu usług związanych z   siecią rozdzielczą wody oraz odprowadzeniem ścieków komunalnych.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3.  

1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Badan

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Pakla

doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, ekspert ds. Regulacji Nadzorczych i ALM w Alior Bank SA.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »