reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 14 września 2012r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 r

Na podstawie art. 16 ust. 3   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172)  

ogłasza się  

w   załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XV/155/11 z   dnia 25 listopada 2011 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1   stycznia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2011 r. Nr 319, poz. 5289), z   uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XVIII/201/12 z   dnia 27 stycznia 2012 r. w   sprawie sprostowania omyłek w   uchwale Nr XV/155/11 Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach z   dnia 25 listopada 2011 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1   stycznia 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2012 r. poz. 907).  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marek   Profaska

 


Załącznik Nr 1   do Obwieszczenia    
Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach    
z dnia 14 września  2012 r.  
 

Uchwała Nr XV/155/11  
Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach  

z dnia 25 listopada 2011 r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1   stycznia 2012 roku  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 10 ust. 1   i 2, art. 12 ust. 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity w   Dz. U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 z   późniejszymi zmianami), obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012r. (M.P. 2011 Nr 95, poz.961), na wniosek Burmistrza Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny    

Rada Miejska w   Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:  

§   1.  

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny wynosi:    

1)   od     samochodu ciężarowego     , o   którym mowa w   art. 8   pkt 1   i pkt 2   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, w   zależności od liczby osi, rodzaju zawieszenia i   dopuszczalnej masy całkowitej:    

a)   powyżej 3,5 tony i   poniżej 12 ton:  

 

Rodzaj pojazdu    

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)    

 

 

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie    

Powyżej 5,5 do 9   włącznie    

Powyżej 9   i poniżej 12    

Samochody ciężarowe    

424,00 zł    

796,00 zł    

1.195,00 zł    

b)   równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)    

 

Zawieszenie osi pneumatyczne lub uznawane za równoważne    

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych    

Nie mniej niż    

Mniej niż    

2 osie  

 

12    

15    

1.355,00 zł    

1.367,00 zł    

15    

 

1.540,00 zł    

1.619,00 zł    

 

 

3 osie  

 

12    

19    

1.845,00 zł    

1.859,00 zł    

19    

23    

2.018,00 zł    

2.031,00 zł    

23    

 

2.151,00 zł    

2.163,00 zł    

 

 

4 osie i   więcej  

 

12    

27    

2.163,00 zł    

2.190,00 zł    

27    

29    

2.390,00 zł    

2.403,00 zł    

29    

 

2.907,00 zł    

2.974,00 zł    

2)   od     ciągnika siodłowego lub balastowego     , o   których mowa w   art. 8   pkt 3   i pkt 4   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:    

a)   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton:  

 

Rodzaj pojazdu    

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach)    

 

Do 7   włącznie    

Powyżej 7   i poniżej 12    

Ciągniki siodłowe i   balastowe    

1.607,00 zł    

1.819,00 zł    

b)   równej lub wyższej niż 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach):ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa    

 

Zawieszenie osi pneumatyczne lub uznawane za równoważne    

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych    

Nie mniej niż    

Mniej niż    

2 osie  

 

12    

25    

1.845,00 zł    

1.871,00 zł    

25    

31    

2.031,00 zł    

2.084,00 zł    

31    

 

1.911,00 zł    

2.298,00 zł    

 

 

3 osie i   więcej  

 

12    

40    

2.243,00 zł    

2.257,00 zł    

40    

 

2.907,00 zł    

2.974,00 zł    

3)   od     przyczepy lub naczepy     , o   których mowa w   art. 8   pkt 5   i pkt 6   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, z   wyjątkiem związanych z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:    

a)   od 7   ton i   poniżej 12 ton:  

 

Rodzaj pojazdu    

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy lub naczepy łącznie z   pojazdem silnikowym od 7   ton i   poniżej 12 ton    

przyczepy i   naczepy    

332,00 zł    

b)   równą lub wyższą niż 12 ton:  

 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)    

 

Zawieszenie osi pneumatyczne lub uznawane za równoważne    

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych    

Nie mniej niż    

Mniej niż    

1 oś  

 

12    

25    

305,00 zł    

424,00 zł    

25    

 

424,00 zł    

717,00 zł    

 

 

2 osie  

 

12    

28    

332,00 zł    

412,00 zł    

28    

33    

811,00 zł    

1.115,00 zł    

33    

38    

1.115,00 zł    

1.700,00 zł    

38    

 

1.499,00 zł    

2.217,00 zł    

 

 

3 osie i   więcej  

 

12    

38    

890,00 zł    

1.235,00 zł    

38    

 

1.195,00 zł    

1.686,00 zł    

4)   od     autobusu     , o   którym mowa w   art. 8   pkt. 7   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, w   zależności od liczby miejsc do siedzenia:    

 

Rodzaj pojazdu    

Ilość miejsc do siedzenia (łącznie z   miejscem dla kierowcy)    

 

Mniejsza niż 30 miejsc    

Równa lub wyższa niż 30 miejsc    

Autobusy    

1.022,00 zł    

2.151,00 zł    

§   2.  

Zwalnia się z   podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących, służące wyłącznie do nieodpłatnego przewozu dzieci do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny.    

§   3.  

Traci moc Uchwała Nr LIV/659/10 Rady Miejskiej w   Czerwionce-Leszczynach z   dnia 29 października 2010 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1   stycznia 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2010 r. Nr 265, poz. 4277).    

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i   Miasta Czerwionka-Leszczyny.    

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 r. Podlega ona podaniu do wiadomości mieszkańców w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i   miasta, tj. w   gazecie lokalnej „Kurier” oraz tablicach ogłoszeń w   siedzibie Urzędu i   w poszczególnych sołectwach oraz dzielnicach.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marek   Profaska

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama