| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/419/12 Rady Miasta Zabrze

z dnia 15 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Zabrze na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (j.   t.   Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5   ust. 1   i ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991   roku o   podatkach  
i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) – dalej u.p.o.l., na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze  

Rada Miasta Zabrze  
uchwala:  

§   1.   Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości:  

 

1) od budynków mieszkalnych lub ich części  

 

0,73    
od 1   m 2 pow. użytkowej  

2) od budynków lub ich części, związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej                

 

22,82    
od 1   m 2 pow. użytkowej  

3) od budynków lub ich części, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  

 

10,65    
od 1   m 2 pow. użytkowej  

4) od budynków lub ich części, związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  

 

4,63                  
od 1   m 2 pow. użytkowej  

5) od pozostałych budynków lub ich części, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego                

 

7,66    
od 1   m 2 pow. użytkowej  

6) od budynków lub ich części, jeżeli nie są związane z   prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystywanych jako chlewiki, komórki,  

 

5,42    
od 1   m 2 pow. użytkowej  

7) od budowli związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej                

 

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   i ust. 3-7 u.p.o.l.  

8) od gruntów:  

 

 

a) związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez   względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków                

 

0,88    
od 1   m 2 powierzchni  

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub   elektrowni wodnych  

 

4,51    
od 1   ha powierzchni  

c) pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej   działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  

 

0,45    
od 1   m 2 powierzchni  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.  

§   3.   Traci moc Uchwała XVI/195/11 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 14 listopada 2011 r. w   sprawie:  
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Zabrze na 2012 rok.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym  
Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z   dniem 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

More7 Polska Sp. z o.o.

More7 Polska Sp. z o.o. to poznański producent i integrator dedykowanego systemu do zarządzania relacjami z Klientem CRM7.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »