| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 280/XXVIII/2012 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koszęcin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13 z   późn. zm.)  

§   1.   Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Koszęcin, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koszęcin, zgodnie z   wykazem stanowiącym załącznik nr 1   do uchwały.  

§   2.   Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego i   przewoźnikom możliwość korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koszęcin na warunkach i   zasadach określonych w   Regulaminie stanowiącym załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Traci moc Uchwała Nr 259/XXV/2012 Rady Gminy w   Koszęcinie z   dnia 26 września 12012 r. w   sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koszęcin, udostępnionych dla operatorów i   przewoźników oraz warunków i   zasad korzystania z   tych obiektów  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Michał   Anioł

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 280/XXVIII/2012    
Rady Gminy Koszęcin    
z dnia 12 grudnia 2012 r.  
 

Wykaz przystanków w   Gminie Koszęcin  

 


Lp.  


Miejscowość  
 


Nazwa przystanku  

1.  

Sadów  

Kopce  

2.  

Sadów  

Podlesie  

3.  

Sadów  

Przedszkole  

4.  

Sadów  

Szkoła  

5.  

Sadów  

Skrzyżowanie  

6.  

Wierzbie  

Wierzbie  

7.  

Wierzbie  

Las  

8.  

Irki  

Irki  

9.  

Koszęcin  

Lubliniecka  

10.  

Koszęcin  

Rynek  

11.  

Koszęcin  

Szkoła  

12.  

Koszęcin  

Św. Trójca  

13.  

Brusiek  

Brusiek  

14.  

Prądy  

Prądy  

15.  

Strzebiń  

Strzebiń  

16.  

Strzebiń  

Za wiaduktem  

17.  

Strzebiń  

Strzebiń  

18.  

Bukowiec  

Bukowiec  

19.  

Łazy  

Łazy  

20.  

Rzyce  

Rzyce  

21.  

Cieszowa  

Cieszowa  

22.  

Rusinowice  

Rusinowice  

23.  

Piłka  

Piłka  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 280/XXVIII/2012    
Rady Gminy Koszęcin    
z dnia 12 grudnia 2012 r.  
 

Regulamin  
Warunki i   zasady korzystania przez operatorów i   przewoźników z   przystanków  
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Koszęcin  

1.   Z przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i   przewoźników na terenie Gminy Koszęcin mogą korzystać wyłącznie operatorzy i   przewoźnicy posiadający zezwolenie na prowadzenie przewozów regularnych na określonych liniach komunikacyjnych, zgodnie z   ustawą z   dnia 6   września 2001 r. o   transporcie drogowym(t.j. Dz. U. z   2007 r. Nr 125, poz. 874 z   późn. zm.)  

2.   Udostępnienie odbywa się wyłącznie na pisemny wniosek operatora i   przewoźnika.  

3.   Korzystanie z   przystanków może odbywać się wyłącznie w   celu realizacji przewozów (wsiadanie i   wysiadanie pasażerów).                

4.   Zabrania się postoju ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.  

5.   W przypadku likwidacji przystanku, operatorzy i   przewoźnicy zostaną powiadomieni o   tym fakcie z   jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Lokalizacja nowego przystanku następuje na wniosek operatora bądź przewoźnika.  

6.   Rozkład jazdy (wymiary tablicy , grafika , sposób montażu ) podlega uzgodnieniu z   Gminą Koszęcin.  

7.   Rozkład jazdy uwzględnia wyłącznie przystanki komunikacyjne określone przez organizatora.  

8.   Przedsiębiorca korzystający z   przystanku zobowiązuje się do korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z   nich na równych prawach,  

9.   Gmina Koszęcin może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacyjnych jeżeli:  

a)   wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w   znaczny sposób utrudni korzystanie z   przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców),  

b)   wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

c)   przewoźnik ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i   w tym samym czasie co inni uprawnieni przewoźnicy.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »