| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/260/12 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity: Dz. U. z   2012 r. poz. 391) –   Rada Miejska Cieszyna postanawia  

§   1.  

Określić termin, częstotliwość i   tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w następujący sposób:  

1)   opłaty należy wnosić kwartalnie;  

2)   w terminie do 15 dnia drugiego miesiąca danego kwartału, tj.:  

-   za I   kwartał – do dnia 15 lutego,  

-   za II kwartał – do dnia 15 maja ,  

-   za III kwartał – do dnia 15 sierpnia,  

-   za IV kwartał – do dnia 15 listopada;  

3)   pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   roku 2013 należy uiścić do dnia 15 sierpnia;  

4)   opłatę należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy Gminy Cieszyn lub gotówką w   kasie Urzędu Miejskiego w   Cieszynie.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Bolesław   Zemła

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »