| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 132/XIX/2013 Rady Gminy Przyrów

z dnia 14 czerwca 2013r.

w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w sprawie: poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.), art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.)Rada Gminy Przyrów uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Inkasentem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie, ul. Częstochowska 7.

§ 3. 1. Inkasent otrzymywać będzie wynagrodzenie w wysokości 5%wpłaconych do Urzędu Gminy kwot.

2. Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentowi kwartalnie.

3. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swojego wynagrodzenia.

4. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany wpłacać miesięcznie na rachunek Gminy Przyrów do 5-tego dnia następnego miesiąca, w tym za miesiąc grudzień do 20 grudnia roku budżetowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Rajmund Michalik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »