| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/356/2013 Rady Gminy Tworóg

z dnia 4 listopada 2013r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. Nr 594), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r.poz.749 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 roku, poz. 724).

Rada Gminy Tworóg
uchwala:

§ 1.

Uchwałą niniejszą Rada Gminy Tworóg

1) określa wysokość stawek opłaty targowej;

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2.

Ustala dzienną stawkę opłaty targowej na terenie Gminy Tworóg w wysokości 2,24 zł od każdego rozpoczętego metra kwadratowego powierzchni zajmowanej na potrzeby handlu nie więcej niż 764,62 zł.

§ 3.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4.

1) Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2) Pobór opłaty targowej powierza się w miejscowości Brynek Panu Januszowi Kaszuba, w miejscowości Boruszowice - Hanusek Panu Marianowi Łuczak, w miejscowości Koty Panu Bernardowi Kontnemu, w miejscowości Nowa Wieś Tworoska Pani Reginie Mika, w miejscowości Połomia Panu Stefanowi Paś, w miejscowości Świniowice Pani Teresie Ziaja, w miejscowości Tworóg Panu Krzysztofowi Postułka, w miejscowości Wojska Panu Janowi Siwiec.

3) Ustala się wynagrodzenie inkasenta, za pobór opłaty targowej w wysokości 25% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

4) Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, na 5 dzień roboczy po zakończeniu kwartału I, II, III, a za IV kwartał dzień 31 grudnia roku podatkowego lub ostatni dzień roboczy na rachunek Gminy Tworóg

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXVIII/262/2013 Rady Gminy Tworóg z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXIV/203/2012 Rady Gminy Tworóg z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg


Maria Łukoszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »