| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 470/XLI/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie podziału miasta Lublińca na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy

Na podstawie art.419 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r., Nr 21, poz.112 ze zmianami), art.13 ust.1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r., Nr 21, poz.113 ze zmianami) i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.594 ze zmianami), Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy na terenie miasta Lublińca, których numery i granice określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr 325/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału miasta Lublińca na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Miejskiej w Lublińcu obejmującej lata 2010-2014.

§ 5. Uchwała zostanie również podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały Nr 470/XLI/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik do uchwały 470

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja ITAKA

Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »