| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/402/2013 Rady Gminy Psary

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/385/2013 Rady Gminy Psary z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2014r. oraz określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013 poz. 594 z późn. zm .) i art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 13, art. 7 ust. 3, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) RADA GMINY PSARY u c h w a l a

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/385/2013 Rady Gminy Psary z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2014 r oraz określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowej dokonać następujących zmian:

1) skreślić § 2 pkt 1

2) § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: grunty, budynki i ich części i budowle i ich części wykorzystywane na działalność polegającą na wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem gruntów, budynków i ich części budowli i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014r.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Psary.

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »