| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/247/13 Rady Gminy Łękawica

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594), art. 211 ust. 2 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)RADA GMINY ŁĘKAWICA uchwalaco następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów powodujących zmniejszenie budżetu gminy o kwotę -876.356 złzgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków powodujących zmniejszenie budżetu gminy o kwotę962.810 złzgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje sięzwiększeniaprzychodów budżetu o kwotę200.944 zł.

§ 4.

Dokonuje sięzwiększeniarozchodów budżetu o kwotę287.448 zł.

§ 5.

W wyniku dokonanych zmian niniejszą uchwałą oraz Zarządzeniami Wójta w okresie międzysesyjnym zmianie ulegają również następujące załączniki do Uchwały Budżetowej Nr XXV/182/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku :

1. Załącznik Nr 4 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2013 r.”– otrzymuje on nowe brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. .

2. Załącznik Nr 11 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy Łękawica w 2013 roku”poprzez: zwiększenie dotacji podmiotowej w rozdziale 80103 o kwotę 19.640 zł, zmniejszenie dotacji podmiotowej w rozdziale 80101 o kwotę 19.640 zł, Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2013 roku”poprzez: zmniejszenie wartości planowanych wydatków w zadaniach:

- Nr 4 „Modernizacja oczyszczalni ścieków” o kwotę 31.923 zł,

- Nr 6 „Modernizacja części budynku komunalnego – Dom Wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim „ o kwotę 5.950 zł,

- Nr 7 „Odnowa wsi – boisko w Kocierzu Moszczanickim” o kwotę 171.329 zł,

- Nr 8 „Budowa schodów terenowych przy drodze wojewódzkiej Nr 946” o kwotę 135.000 zł,

- Nr 9 „Pomoc finansowa dla woj. śląskiego- schody” o kwotę 15.000 zł,

- Nr 13 „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do UG” o kwotę 10.624 zł,

- Nr 14 „Skrzydło B – rozbudowa bazy pożarniczej w Łękawicy” o kwotę 335.355 zł,

- Nr 20 „Zakup oprogramowania do odpadów” o kwotę 3.823 zł, zwiększenie wartości planowanych wydatków w zadaniu:

- nr 22 „Oświetlenie Łękawica – dokumentacja” o kwotę 7.439 zł. Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok ”poprzez : zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone w związku ze zwiększeniem dotacji, w tym:

- w dziale 752 – na szkolenia obronne w wysokości 600 zł,

- w dziale 750 – na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 337 zł,

- w dziale 852 – na świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 1876 zł, zmniejszenie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone w związku ze zmniejszeniem dotacji, w tym:

- w dziale 852 – na świadczenia rodzinne w wysokości 147.747 zł. Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 7 „Plan dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań gminy w 2013 roku”poprzez: zwiększenie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w związku z otrzymanymi dotacjami:

- w dziale 801 – na wychowanie przedszkolne w wysokości 25.668 zł. Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.”poprzez : zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 600 o kwotę 5.100 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 010 o kwotę 15.000 zł oraz w dziale 600 o kwotę 135.000 zł. Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy wynosi:

dochody
wydatki
deficyt
który będzie pokryty przychodami :
- z zaciąganych pożyczek
- z zaciąganej pożyczki na wyprzedzające finansowanie
- z wolnych środków14.276.686,12 zł
16.290.318,12 zł
2.013.632,00 zł

1.156.799,00 zł
706.888,00 zł
149.945,00 zł

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bronisław Stachura


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/247/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/247/13 Rady Gminy Łękawica z dnia 18.12.2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/247/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/247/13 Rady Gminy Łękawica z dnia 18.12.2013 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/247/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Łękawica Nr XXXV/247/13 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/247/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Łękawica Nr XXXV/247/13 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/247/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Łękawica Nr XXXV/247/13 z dnia 18 grudnia 2013r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/247/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/247/13 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/247/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/247/13 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/247/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Łękawica Nr XXXV/247/13 z dnia 18 grudnia 2013 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »