Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA-4210-46(13)/2013/2014/2530/XII/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 8 stycznia 2014r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie

Tekst pierwotny

W dniu 8 stycznia 2014 r., na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego: Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził decyzją nr OKA-4210-46(12)/2013/2530/XII/CW taryfę dla ciepła. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Katowicach


Marek Miśkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe