| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 854/XLVIII/2014 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 16 stycznia 2014r.

w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów

Na podstawie art. 5c, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013, poz.594 z późn.zm)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. 1. W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności miasta powołuje się Miejską Radę Seniorów.

2. Głównym celem Miejskiej Rady Seniorów, zwanej dalej „Radą”, jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta.

3. Rada ma charakter opiniodawczy, konsultacyjny, doradczy i inicjatywny dla władz Miasta.

§ 2. Rada działa w następujących obszarach:

1) zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów,

2) wspieranie aktywności ludzi starszych,

3) profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,

4) przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu,

5) rozwój form wypoczynku, dostępu do edukacji i kultury,

6) mieszkalnictwo dla seniorów.

§ 3. Do zadań Rady należy:

1) ścisła współpraca z władzami Miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych,

2) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko- i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów,

3) monitorowanie potrzeb seniorów również w zakresie ochrony zdrowia dla seniorów,

4) wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,

5) zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego dotyczące seniorów,

6) inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Częstochowy ze środowiskiem osób starszych,

7) informowanie społeczności miasta o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów,

8) upowszechnianie wiedzy o możliwościach osób starszych, ich potencjale społecznym, ale także potrzebach i oczekiwaniach, a więc konieczności realnego wpływu na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym w szczególności na jakość wszelkich usług, oferowanych z myślą o seniorach.

§ 4. Nadaje się Statut Miejskiej Rady Seniorów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, określający tryb wyboru członków oraz zasady działania Miejskiej Rady Seniorów.

§ 5. Warunki organizacyjne niezbędne do prawidłowej pracy Miejskiej Rady Seniorów zapewni Prezydent Miasta.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


Załącznik do Uchwały Nr 854/XLVIII/2014
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Wiśniewski

Praktyk biznesu, zarządzania stresem i pracy z traumami za pomocą ciała i oddechu. Przez ostatnie 16 lat pracował dla czterech banków, międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej i biura maklerskiego. Kierował spółką doradczo-sprzedażową. Partner/Trener Metody Warstwy®

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »