Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 1 Starosty Tarnogórskiego

z dnia 28 stycznia 2014r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Tekst pierwotny

Zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 182, z późn. zm.[1])) podaję do wiadomości, że średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 wynosi:

- Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń„ w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24 − 3 027, 68

- Dom Pomocy Społecznej w Łubiu, ul. Pyskowicka 34 − 2 682,99 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Miedarach, ul. Zamkowa 7 − 3 152,60 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 22 − 2 814,19 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim, ul. Główna 8 − 2 879,24 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Zbrosławicach, ul. Wolności 34 − 2 842,58 zł

Starosta Tarnogórski


Lucyna Ekkert


[1]) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 81, poz. 440 oraz z 2013 r. poz. 509

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe