| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/320/2014 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie zmiany w Statucie Gminy Wielowieś

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 3 ust. 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Wielowieś
uchwala :

§ 1. W Statucie Gminy Wielowieś stanowiącym załącznik do Uchwały Nr III-18/02 Rady Gminy Wielowieś z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielowieś (tekst jednolity Dz.Urz. Woj. Śląsk. z 2013 r. poz. 5721) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 3,

2) uchyla się załącznik Nr 1 do Statutu Gminy Wielowieś.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXVIII/281/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia symboli Gminy Wielowieś, regulaminu ich używania oraz ceremoniału Gminy Wielowieś ustanowiony został herb Gminy Wielowieś. W obowiązującym Statucie Gminy Wielowieś z 2002 roku w załączniku nr 1 przedstawiony jest wzór graficzny herbu Gminy Wielowieś, który różni się od wzoru przyjętego w/w uchwałą w sprawie symboli Gminy Wielowieś.

Jednocześnie regulacja dotycza herbu gminy nie dotyczy problemów natury ustrojowej zastrzeżonych do unormowań statutowych a więc nie powinna być precyzowana w statucie. Dlatego też uzasadnione jest uchylenie tego zapisu w Statucie Gminy Wielowieś.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »