Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA-4110-21(4)/2014/1256/MMi1, OKA-4110-22(3)/2014 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 12 czerwca 2014r.

w sprawie cofnięcia koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem Elektrowni Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie

Tekst pierwotny

W dniu 12 czerwca 2014 r., na wniosek z dnia 28 marca 2014 r. przedsiębiorcy: Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki cofnął koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem, w związku z trwałym zaprzestaniem prowadzenia działalności koncesjonowanej.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach


Marek Miśkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe