| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/615/2014 Rady Miasta Wisła

z dnia 24 czerwca 2014r.

zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2014

1. Dokonuje się zmian w Tabeli A - Plan dochodów budżetu miasta na rok 2014 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan dochodów po zmianach wynosi 45.392.172,00 PLN, w tym dochody bieżące w wysokości 36.776.954,40 PLN.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w Tabeli B - Plan wydatków budżetu miasta na rok 2014 jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że plan wydatków po zmianach wynosi 49.385.014,00 PLN, w tym wydatki bieżące w wysokości 36.420.472,00 PLN.

§ 4.

1. Nie dokonuje się zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu.

2. Ustalić, że planowane zadłużenie na koniec roku 2014 nie ulegnie zmianie i wyniesie 10.069.412,00 PLN.

§ 5.

1. Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2 i §3, deficyt budżetowy pozostanie na obecnym poziomie.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.992.842,00 PLN pozostaną:

1) kredyty w kwocie: 0 PLN,

2) pożyczki w kwocie: 0 PLN,

3) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie: 3.992.842,00 PLN.

§ 6.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2 i §3, aktualizacji ulegają:

1) Tabela E uchwały budżetowej na rok 2014 Plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska finansowanych z dochodów związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska na rok 2014, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

2) Tabela H uchwały budżetowej na rok 2014 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

3) Tabela I uchwały budżetowej na rok 2014 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na rok 2014, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

4) Tabela J uchwały budżetowej na rok 2014 Wydatki majątkowe w budżecie miasta na rok 2014, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

5) Tabela K uchwały budżetowej na rok 2014 Plan dochodów i wydatków związanych z przejęciem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na rok 2014, otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się, że w wyniku zmian, o których mowa w §2, aktualizacji ulega załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2014 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2014", otrzymując nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się limit, o którym mowa w §6 pkt 3 lit „a” Uchwały budżetowej, w wysokości 5.041.752,00 PLN.

2. Ustala się limit, o którym mowa w §6 pkt 3 lit „b” Uchwały budżetowej, w wysokości 6.958.248,00 PLN.

§ 9.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/615/2014
Rady Miasta Wisła
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Komplet załączników do uchwały

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »